Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu ska vägfärjan på Lyrleden elektrifieras. Då flir färden fossilfri.

Lyrleden elektrifieras till sommaren - för klimatets skull

Lyrledens linvägfärja Annie ligger nu på Fridhems Varv och verkstäder för ombyggnad till eldrift och varvsöversyn. Med eldriven linfärja blir färden helt fossilfri.

Klimatneutrala färjor är en del av Trafikverkets strategi för att uppfylla målet om netto noll-utsläpp av koldioxid till 2045.

– Vi räknar med att färjan är klar för leverans från Fridhems varv och verkstäder under vecka 22 (den 27 maj till 31 maj) 2019, säger Jarl Andreasson, rederiingenjör, Färjerederiet.

Linfärjan får sin elektricitet från elnätet i land. Energin kommer till färjan via en elkabel som matas in och ut genom ett hjul som är monterat på sidan av fartyget. Denna teknik innebär att färjan inte gör några fossila utsläpp under resan. En åtgärd i Färjerederiets klimatarbete.
Hjulet matar ut kabeln vid avgång och rullar in den vid returresan. Elektriciteten går till två elektriska motorer som i sin tur driver två vinschar som drar färjan fram och åter via stållinor/vajrar. Den motor som inte drar, släpper ut vajern efter färjan.

– Vi byter ut hela vinscharrangemanget på Annie, det nya kommer färdigmonterat på bädd. Fridhems varv svetsar in det nya, elmotorer och vinkelväxlar ingår också i detta arbete, berättar Jarl Andreasson, rederiingenjör vid Färjerederiet.

Dieselmotorn byts mot ett dieselgeneratorset för reservkraft när det blir strömavbrott i land eller om något annat inträffar som gör att vi inte kan leverera ström via kabeln. Samtidigt som färjan ligger på varvet pågår en uppsäkring av elnätet vid färjeläget från 25 Ampere till 125 Ampere. Därav byggarbetena vid färjeläget.

Trafikverkets Färjerederi står årligen för cirka 33 000 ton koldioxidutsläpp. Nu har en inriktning tagits fram för hur man fram till 2045 ska nå ner till noll, i enlighet med Sveriges nya klimatlag.

Läs mer om Färjerederiets klimatarbete Vision 45 här.