Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägfärja på Vaxholmsleden

Vision, verksamhetsidé och affärsplan

Färjerederiets vision, verksamhetsidé och affärsplan är grunden för vår utveckling.

Färjerederiets vision

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Färjerederiets verksamhetsidé

Vi är samhällsbyggare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer, för att underlätta livet i hela Sverige.

Färjerederiets värderingar

  • Pålitliga
  • Engagerade
  • Modiga

Färjerederiets affärsplan

För att nå vår vision och vår verksamhetsidé behövs mål som kan mätas. Det är utgångspunkten för vår affärsplan som kan beskrivas som bilden nedan. Lönsamheten ger mått på att vi använder pengar och material på ett effektivt sätt.

NKI (mätning av kundnöjdhet) visar om vi erbjuder en sjötransport som ger nöjda resande. Att vår tjänst är tillgänglig för människor och att den utvecklas åt rätt håll.

MMI visar om vi tar tillvara medarbetarnas kompetenser och om vi är en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhet ger mått på minskad miljöbelastning genom bland annat mindre koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning.

De fyra delarna i Färjerederiets affärsplan mäts och analyseras regelbundet.

Propeller som beskriver de fyra delarna i Färjerederiets affärsplan: Nöjd kund, Lönsamhet, Motiverad medarbetare och hållbarhet.