Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Eldrivna Elvira minskar utsläppen på Stegeborgsleden

Trafikverkets linfärja Elvira har nu tagit sin premiärtur som eldriven på Stegeborgsleden. Färjeleden är den första i Östergötland som drivs förnybart. Övergången från diesel till eldrift innebär mindre buller, lägre miljöpåverkan samt bättre arbetsmiljö.

Det blåste kraftigt den 29 juni när rederichef Anders Werner kopplade på elen inför premiärturen med eldrift på linfärjan Elvira.

– Totalt gör vi en storsatsning på miljön. Vi tittar över samtliga linfärjor och ser om det är praktiskt möjligt att gå över till eldrift. Om någon sagt för 20 år sedan att vi skulle sätta en sladd i färjan hade folk skrattat åt det. Nu har vi också precis upphandlat en vegetabilisk, helt fossilfri diesel, säger Anders Werner.

Eldriften har prövats på fyra leder i Sverige med goda resultat. Exempelvis uppnåddes en besparing på koldioxidutsläpp på hela 107 ton per år under de två första åren med eldriven lindrift i Hamburgsund. De andra färjelederna med eldrift är Kornhallsleden, Malöleden, Hamburgsundsleden och Kastelletleden.

– I våra nordiska grannländer finns ett engagemang för att bygga batteridrivna färjor och det är något vi gärna vill utveckla även i Sverige, under förutsättning att det finns en rimlig finansiering, säger Anders Werner.

Driftsystemet med el genom linfärjans kabel är utvecklad av Trafikverket.

– Vi fick idén från lyftkranars elkablar och vidareutvecklade detta ihop med en entreprenör, berättar Jarl Andreasson, projektledare för alla linfärjor och all ombyggnad.

En man tittar in i kameran och håller en handen på en kabel. I bakgrunden människor som tittar på.
Rederichef Anders Werner har precis kopplat på färjans eldrift. I bakgrunden Stefan Nilsson, befälhavare.
En kvinna i styrhytten på en färja som ler mot kameran
Det kommer att bli färre arbetsmoment och färre saker som kan gå fel utan förbränningsmotor. Och det blir tystare och lugnare, säger befälhavare Gunilla Jonsson.

Korta fakta om Stegeborgsleden

Stegeborgsleden går mellan Slottsholmen och Norrkrog i Slätbaken vid Stegeborg. Färjeledens längd är 250 meter och överfartstiden är tre minuter. 94 procent av de som reser på leden har ett positivt helhetsintryck av tjänsten (Markör: Nöjd kund index 2016).

Förra året trafikerades Stegeborgsleden av 56 000 bilar. Det görs 11 300 färjeturer på ett år. Övergången till eldrift innebär att miljöpåverkande utsläpp som koldioxid och kväve i princip kan elimineras. Dessutom minskar behovet av underhåll.

Det är främst genom alternativ till fossila bränslen som färjetrafiken kan bidra till långsiktig hållbarhet. För linfärjor är eldrift det bästa alternativet. För frigående färjor, till exempel på Skenäsleden i Bråviken, handlar det om att använda andra bränslen, som metanol eller HVO (syntetiskt framställt bränsle).