Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägfärja tankas med bränsle.

Bränslealternativ

Den tekniska utvecklingen kring klimatneutrala bränslen är inne i ett intensivt skede.

Färjerederiet testar och planerar att testa olika alternativ för att utvärdera hur de fungerar i vår intensiva verksamhet. Detta pågår parallellt med att eldrift fortsatt införs på lindrivna och frigående färjeleder.

Detta är exempel på bränslen som testas eller utvecklas för vägfärjedrift:

  • HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja,syntetisk miljödiesel). Den vi köper är producerad i Sverige av 100 procent förnybara råvaror som växt- och animaliska fetter.
  • Metanol och etanol
  • Miljödiesel med katalysatorer
  • Bränsleceller
  • Autonom drift

Att välja bränsle

Både Färjerederiet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen har analyserat vilka bränslealternativ som finns och hur de bidrar till klimatneutralitet. Slutsatserna är likartade om man tar hänsyn till olika fartygstypers egenskaper och uppgifter: eldrift är på kort sikt den bästa lösningen om man väger in hur mogen tekniken är och möjligheten att minska buller och utsläpp av partiklar, kväveoxider och koldioxider.

När man jämför bränslen behöver många parametrar vägas in, till exempel tillgång, prisutveckling, energiinnehåll, bränslets vikt och teknisk mognad. Låt oss ta HVO som exempel: HVO är ett förnybart bränsle, även kallat biodiesel. HVO kan enkelt börja användas i befintliga maskiner som ersättning för konventionell diesel. Låga kostnader för konvertering alltså. Men HVO har inga fördelar vad gäller buller och utsläpp av kväveoxider, och endast en begränsad minskning av partiklar. Alltså: bättre för globala miljön men inte för lokalmiljön. Tillgången på HVO är också mycket begränsad och det är i dagsläget oklart hur mycket produktionen kan öka. Priset på HVO är också relativt högt och prognosen är en fortsatt prisökning.

Eldrift

Omställningen innebär att vi på Färjerederiet dels kommer att köpa in 20 helt nya färjor, men också att vi konverterar 30 av våra 70 befintliga färjor till eldrift. Ytterligare 15 av våra befintliga färjor anpassas för miljödrift,där val av bränsle inte är bestämt idag. Arbetet pågår och omfattar både lindragna och frigående färjor. Vi har dock valt att inte ensidigt förlita oss på el utan behåller möjligheten att driva färjorna på biodiesel som back-up vid till exempel strömavbrott.

Läs mer

Läs mer om bränsleval i vår skrift om Vision 45, Trafikverkets plan för att utveckla verksamheten och bidra till att de klimatpolitiska målen uppnås.

Vision 45 - Den gula färjan ska bli grön (pdf, 5200 kB)