Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man med livboj. Räddningsövning.

Räddningsövning på vägfärja.

Säkerhet och kvalitet

Vi ser till att du kommer fram smidigt, grönt och tryggt!

Ledningssystem

Färjerederiets är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 samt vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt ISO 45001:2018. För detta arbete har vi i rederiet skapat ett integrerat ledningssystem enligt multisite modellen i digital miljö. Detta är ett viktigt verktyg i arbetet att nå en ständig förbättring. Certifieringsorgan är RISE Certifiering.

Ett certifierat ledningssystemet med ett riskbaserat arbetssätt borgar för att kvalitet och säkerhet håller hög standard samt att våra kvalificerade medarbetare arbetar i en god och trygg arbetsmiljö med målet att ständigt öka kundtillfredsställelsen och minska miljöbelastningen.

Ledningssystemet integrerar också rederiets SMS (Safety Management System) som vi är certifierade emot genom den internationella ISM-koden.

Säkerhet

Det är smidigt, tryggt och grönt att resa med Färjerederiet. Färjorna är försedda med modern teknik och utrustning. Besättningarna har höga kunskaper och övar kontinuerligt för att möta eventuella nödsituationer.

Vårt systematiska sjösäkerhetsarbete för färjor och organisation säkerställs och certifieras enligt den internationella ISM-koden (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention). Färjor och utrustning underhålls systematiskt och genomgår kontinuerliga besiktningar och egenkontroller. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen, vilken är den myndighet som tillser att Färjerederiet uppfyller kraven enligt ISM-koden. Det borgar för att säkerheten ombord är den allra bästa!

Kvalitet

För att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete med de åtaganden vi har gentemot våra kunder har vi bland annat ett aktivt avvikelserapporteringssystem där vi analyserar och drar lärdom av inträffade händelser. Förutom certifieringsorganet RISE Certifierings uppföljande revisioner och Transportstyrelsens tillsyn genomför Färjerederiets internrevisorer kontinuerliga revisioner på hela verksamheten enligt de krav som ställs genom ISM och ISO standarder.

Miljö

Våra färjor trafikerar många känsliga skärgårdar och vattenområden. Därför har vi ett stort ansvar att påverka denna miljö så lite som möjligt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att vårt miljöarbete följer de krav som ett miljöledningssystem ställer för verksamheten. Målet är att ständigt förbättra miljöarbetet genom att systematiskt verka för att minska verksamhetens påverkan på miljön för en hållbar och grönare utveckling. Våra skickliga tekniker arbetar ständigt med att utveckla nya och grönare tekniska lösningar för våra färjor för att möta framtidens krav och mål att nå en fossilfri fartygsflotta senast år 2045.

Arbetsmiljö

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är certifierat enligt ISO 45001:2018 och är en integrerad del i vårt ledningssystem. Vi skapar på detta sätt ett ramverk för arbetet med arbetsmiljörisker- och förbättringsmöjligheter. Avsikten med ett ledningssystem för arbetsmiljö är att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa bland arbetstagarna samt att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Det är mycket viktigt för vår organisation att eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker genom att vidta effektiva och förebyggande skyddsåtgärder.