Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man med livboj. Räddningsövning.

Säkerhet och kvalitet

Vi ser till att du kommer fram smidigt, grönt och tryggt!

Verksamhetssystem

ISO logotyp
 

Vi är certifierat för vårt miljöarbete enligt ISO 14001, för vårt kvalitetsarbete enligt ISO 9001 och för vårt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001/ AFS 2001:1. För detta arbete har vi skapat ett integrerat  verksamhetssystem i digital miljö. Certifieringsorgan är SP certifiering AB. 

Verksamhetssystemet borgar för att våra säkerhetsinriktade kvalificerade medarbetare arbetar i en god arbetsmiljö med målet att ständigt öka kundtillfredsställelsen och minska miljöbelastningen.


Säkerhet

Säkerhetsutrustning testas på en färja.
 

Det är tryggt att resa med Färjerederiet.  Färjorna är försedda med modern teknik och utrustning och besättningarna har den kunskap och övning som behövs för eventuella nödsituationer.

Våra färjor och organisation är certifierat enligt den internationella sjösäkerhetskoden ISM (International Maritime Safety-code). Färjor och utrustning underhålls enligt ett underhållsschema och genomgår kontinuerliga besiktningar. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen, vilken är den myndighet som tillser att Färjerederiet uppfyller kraven enligt ISM – koden. Det borgar för att säkerheten ombord är den allra bästa!

 

Miljö

 

Gul vägfärja på vatten.
 

Våra färjor trafikerar många känsliga skärgårdar och vattenområden. Därför har vi ett stort ansvar att påverka denna miljö så lite som möjligt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att  vårt miljöarbete följer de krav som ett miljöledningssystem ställer för verksamheten. Syftet är att ständigt förbättra miljöarbetet för en hållbar utveckling.

 

 

Kvalitet

Personal på vägfärja samtalar med en förare i bil.
 

Färjerederiet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. För att ständigt förbättra våra åtaganden för våra kunder har vi bland annat ett aktivt avvikelserapporteringssystem där vi analyserar och drar lärdom av inträffade händelser. Förutom certifieringsorganet SP Certifierings uppföljningsrevisioner genomför Färjerederiets internrevisorer kontinuerliga revisioner på verksamheten. Våra skickliga tekniker arbetar ständigt med att utveckla nya tekniska lösningar för våra färjor.