Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompetens för arbete på väg

Här kan du läsa om vilken kompetens du behöver för att utföra arbete på vägar där Trafikverket är beställare (byggherre) eller väghållare.

Sedan 2015 ställer även Trafikverket certifieringskrav på personal i utpekade kontrakt. Här kan du läsa om certifieringen och hur du går till väga för att genomföra kunskapsprovet samt ta del av råd om studiematerial.

Certifiering enligt SIK kompetenskrav

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

I kontrakt där Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg (TRVK Apv) och Trafikverkets tekniska råd för arbete på väg (TRVR Apv) ingår, ska de som utför eller planerar för vägarbeten ha kompetens enligt de krav som framgår i kontraktet. I TRVK Apv och TRVR Apv kan du läsa mer om vad vilken kompetens som krävs.

På sidan om Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten framgår hur du kan få fram aktuell TRVK Apv och TRVR Apv.

Vilken kompetens behöver jag?

Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APV och TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1. Nivå 1 gäller från första timmen.

Arbete på väg - grundkompetens nivå 1 (länk till utbildningsingången)

Arbete på väg  - påbyggnad nivå 2 och 3 (länk till utbildningsingången)

Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg utfärdat av arbetsgivaren eller genom certifiering enligt kontraktskrav med Trafikverket.

Du som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara utbildad enligt det som framgår i respektive IFS.

Det gäller alla utbildningar i Säkerhet på väg, Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga, Vakt och Hjälp på väg inom ramen för Arbete på väg.

Kursen Säkerhet på väg är obligatorisk för alla som ska utföra arbeten som Trafikverket (Vägverket) har upphandlat. De som söker och får ett tillstånd att arbeta inom vägområdet med ledningar och liknande enligt § 44 i VägLag (1971:948) ska också genomföra grundutbildningen Säkerhet på väg.

Kravet på grundutbildning "Säkerhet på väg" gäller från första timmen.