Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillfällig dispens som gäller kompetenskrav

Trafikverket kan tillfälligt bevilja dispens från kravet på godkänt certifieringsprov. Orsaken är coronaviruset och de begränsningar det ger för människors möjligheter att mötas.

Viktig Information 2020-09-10

Härmed meddelas återtagande av samtliga dispenser, från APV kompetenskrav och Vinterväghållning, utfärdade under 2019 enligt beslut TRV2020/35602. Återtagandet sker i samband med årsskiftet 2020-2021. Den sista dagen utfärdade dispenser är giltiga blir sålunda 2020-12-31. Inga nya dispenser utfärdas efter 2020-11-30. Leverantörer som fortsatt omfattas av kompetenskrav, även under 2021, förväntas därmed säkerställa att dispenserna ersätts enligt ordinarie rutiner för verifiering av kompetenskrav (genom att skriva godkänt certifieringsprov) innan dispenserna blir återtagna.

Naturligtvis följer vi noga utvecklingen av Covid-19 i Sverige och om läget skulle försämras så kan även beslut om dispenser och återtagandet av dessa komma att revideras.

Trafikverket kan tillfälligt bevilja dispens från kravet på godkänt certifieringsprov, men bara om det inte är möjligt att skriva provet som vanligt. Det gäller för personer som omfattas av följande kompetenskrav:

  • APV Steg 2.1, 2.2, 2.3 och 3.0
  • Vinterväghållning Styra & Leda
  • Vinterväghållning Utförare.

Läs mer om detta längre ner under "Beslut, exempel och blanketter".

Fortfarande möjligt att skriva certifieringsprov

Använd i första hand ordinarie sätt att skriva certifieringsprov. Trafikverket Förarprovs lokaler är fortfarande öppna för den som ska skriva certifieringsprov, och åtgärder har genomförts för att man ska kunna göra det på ett säkert sätt. Möjligheten till dispens gäller bara om det inte bedöms vara möjligt att skriva certifieringsprov.

Obs! Kompetenskraven gäller fortfarande i sin helhet och för att en dispens ska utfärdas måste arbetsgivaren skicka in en korrekt ifylld blankett för ”Intygande av kravkompetens” till ”Dispens_Certifiering@Trafikverket.se”, samt till de projektledare vars kontrakt medarbetaren ska arbeta i. Blanketten som måste användas för dispensansökan hittar du nedan under "Beslut, exempel och blanketter".

Rätt ifylld dispensansökan

En godkänd dispensansökan ska vara korrekt ifylld enligt mallen och innehålla:

  1. korrekt ifyllda personuppgifter
  2. redovisning av relevanta erfarenheter som styrker att personen har rätt kompetens
  3. redovisning av relevant dokumentation som styrker att personen har rätt kompetens
  4. skriftlig motivering där arbetsgivaren, med egna ord och på ett tydligt sätt, intygar att medarbetaren uppfyller angivna kompetenskrav, trots att godkänt certifieringsprov saknas
  5. underskrift av både arbetsgivaren och medarbetaren (ansökan kan signeras digitalt, men även traditionell signatur accepteras).

För personer som endast behöver dispens på grund av förnyad SIK-certifiering, behöver inte punkterna 2 och 3 redovisas. Däremot ska alla dispensansökningar innehålla korrekt information enligt 1, 4 och 5.

Giltighetstid

Dispensen gäller tills Trafikverket anser att läget har blivit normalt igen, dock längst till 31 december 2020. Dispensen återkallas med minst 1 månads varsel. Vi skickar återkallelsen till den e-postadress som användes för ansökan. Vi kommer också att uppdatera informationen på denna webbsida.

Det är viktigt att du som arbetsgivare har läst och känner dig väl förtrogen med det kompetenskrav som du ansöker om dispens för. Du intygar ju att medarbetaren uppfyller de krav som framgår i dessa dokument. I blanketten finns länkar till dessa krav, men du kan även läsa om dem här på webbplatsen.

Kompetenskrav i upphandlad verksamhet

Läs på och ta hjälp

Ta gärna hjälp och stöd av sakkunniga inom området, exempelvis HR- och APV-utbildare. Dessa personer kan hjälpa till, granska och tipsa men aldrig skriva under denna försäkran. Det är du som chef som måste intyga att din medarbetare har den kompetens som krävs.

Nedan under "Beslut, exempel och blanketter" hittar du exempel på hur en ansökan kan se ut, både om det handlar om att förnya en SIK-certifiering och när det handlar om en person som skulle gjort certifieringsprov för första gången.

Frågor?

Om du har någon fråga så får du gärna skicka in den till Dispens_Certifiering@Trafikverket.se. Vi har också fångat upp de vanligaste frågorna och svaren om dispensansökan hittar du via den röda länkrutan nedan.