Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Slutdatum för årlig repetitionsutbildning i elsäkerhet är framskjutet ytterligare

Till följd av situationen med coronaviruset har Trafikverket beslutat att flytta fram slutdatumet för de årliga repetitionsutbildningarna i tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner till 30 september 2020.

Coronaviruset har effekt med inställda resor, möten och utbildningar. Med anledning av det, har Trafikverket tidigare fattat beslut om att förlänga tillträdes- och trafiksäkerhetsbehörigheter och förlänga tiden för fortbildning.  Anledningen är coronaviruset och dess effekter med inställda resor, möten och utbildningar.

Trafikverket har därför beslutat att flytta fram senaste slutdatum ytterligare en månad till 30 september. Men avser inte att fatta ytterligare beslut om inte situationen med Coronaviruset eskalerar ytterligare.

Trafikverket förlänger också giltighetstiden på tillträdesfunktionen ”Vistas i spår” lika länge, detsamma gäller för möjligheten att anordna digital fortbildning så länge man säkerhet kan identifiera att det är rätt person som genomgår utbildning samt prov för behörighet.

Utbildare/utbildningsföretag ska som ett första steg få ett godkännande av Trafikverket för den lösning man valt för att säkerställa att rätt person genomgår fortbildning och genomför prov. För godkännande skickas e-post till ttj@trafikverket.se, med en beskrivning av den lösning man avser att använda. Utbildning får starta efter att godkännande skickats till den sökande.

För fortbildning i elsäkerhetsfunktioner har slutdatum flyttats till 31 december 2020.