Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tydliga krav på anställningsvillkor, inbetalda skatter och sociala avgifter i Trafikverkets avtal med leverantörer

Trafikverket arbetar proaktivt för att undvika alla typer av oegentligheter i vår verksamhet. Vi ställer därför tydliga krav på våra leverantörer och entreprenörer.

Trafikverket vill bidra till en seriös anläggningsbransch och det ansvar det för med sig tar vi på största allvar. Våra huvudentreprenörer är ofta stora väletablerade bolag som lyder under olika tvingande lagstiftningar. Inte bara när det gäller skatter, arbetsmiljö och bokföring utan även avseende antidiskriminering och dylikt. Samma regler gäller underentreprenörerna.

När Trafikverket väljer entreprenörer så görs det i enlighet med upphandlingslagstiftningen (LOU) och Trafikverket ställer redan i upphandlingsskedet flera tvingande kvalificeringskrav. Det gör det möjligt att redan tidigt i processen utesluta bland annat företag där företrädare är kriminellt belastade eller på annat sätt inte visat sig ta sitt ansvar beträffande exempelvis betalning av skatter.

– Vi ställer krav på att de leverantörer vi anlitar ska ha betalt skatt och sociala avgifter. I annat fall utesluts leverantören från den aktuella upphandlingen, säger chefsjurist Charlotta Lindmark.

Trafikverket har också rätt att häva ett kontrakt om det skulle visa sig att leverantören eller dess underleverantörer inte betalat skatt eller sociala avgifter. Det går däremot inte ställa krav på att en underentreprenör ska ha ett svenskt organisationsnummer. Det skulle strida mot de EU-rättsliga principerna. Om företaget är etablerat utomlands ska det dock skicka in uppgifter på att det betalt skatt och sociala avgifter i sitt hemland.

Trafikverket skriver kontrakt med den huvudentreprenör som vunnit den aktuella upphandlingen. Vår kontroll utgår i huvudsak från dialogen med denne. I kontrakten ingår en stor mängd krav på allt från arbetsmiljö till produktkvaliteter.

Uppföljningen av olika lagkrav är ett område som även och ibland i första hand andra myndigheter har i uppdrag att utöva tillsyn över. Uppföljning av skatter och sociala avgifter sker till exempel genom kontroll hos Skatteverket, medan kontroll av anställningsvillkor i enlighet med den svenska modellen är en fråga för arbetsmarknadens parter.

Då allt fler av Trafikverkets projekt är intressanta på en internationell marknad har vi i våra upphandlingsmallar valt att särskilt lyfta fram att arbetstagare i en entreprenad ska erhålla minst minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i Utstationeringslagens 5 § (SFS 1999:678), om en sådan minimilön med mera finns tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Av detta följer att entreprenören inte heller får anlita underentreprenör som ger sina arbetstagare sämre villkor än detta.

– Vår bedömning är att vi just nu går så långt vi kan i våra krav utan att riskera att bryta mot den upphandlingslagstiftning vi lyder under. En av aktiviteterna i vårt samarbete med Skatteverket är dock att se över möjligheterna att ställa än mer långtgående krav i våra kontrakt, säger Charlotta Lindmark.