Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågspår.

Att vistas i spårområdet

Att obehöriga befinner sig i spårområdet är ett stort bekymmer för järnvägen. Trafikverket genomför ett flertal säkerhetsåtgärder för att minimera detta bekymmer.

Obehörigt spårbeträdande är ett stort bekymmer för alla oss som arbetar inom järnvägsbranschen, men även för resenärer på tåg. Idag rapporteras det när obehöriga befinner sig i spårområdet och hastigheten sätts ner betydligt så att tågen ska hinna stanna. Ibland får tågen order om att stanna helt och det blir alla resenärer lidande av. Men framför allt är det ett stort arbetsmiljöproblem för lokförare. Så det är viktigt att du som arbetar i spårområdet är ett föredöme för andra.

Våra säkerhetsåtgärder

Trafikverket genomför en mängd åtgärder för att minimera problemet med obehörigt spårbeträdande, allt för att järnvägen ska bli säkrare. Bland annat genomför vi nu dessa åtgärder:

  • Kameraövervakning, bevakning och patrullering
  • Ökat tillträdesskydd på stationsområden
  • Ombyggnad av exempelvis stationsområden Uppsättning av staket, siktröjning, skyltning utanför stationsområden
  • Informationsinsatser till samhället, framför allt på skolor
  • Insatser i samarbete med entreprenörer och järnvägsföretag

Rapportera olyckor och tillbud

För att kunna genomföra åtgärder behöver vi få information om brister i vår anläggning som kan innebära risker. Därför är våra entreprenörers och järnvägsföretags rapporter till oss väldigt värdefulla – de ligger till grund för våra kommande åtgärder.

Viktigt med varselkläder

Alla som arbetar inom järnvägsbranschen måste ta ett personligt ansvar och vara ett föredöme för andra:

  • Gå aldrig i spåret om det inte är nödvändigt.
  • Använd varselkläder som visar din tillhörighet och att du har rätt utbildning för att vistas i spårmiljön.
  • Tala om för dem som genar över spåret att det är förbjudet.

Trafiksäkerhetsutbildningar

Trafikverket ställer krav i TDOK 2014:0230 på utbildningar för att få vistas och arbeta i spårmiljö (se länk nedan).