Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallsbergs rangerbangård

Berörda bangårdar är Gävle, Borlänge, Hallsberg, Sävenäs, Helsingborg, Malmö och Trelleborg.

Säkra bangårdar

Säker bangård innebär att göra rangerbangårdar säkrare för dig som arbetar där. Inom Trafikverket finns det sju bangårdar som har förhöjd säkerhetsnivå. Det innebär att vi har nödlägesplaner, ordnings och skyddsregler och särskilda rutiner för tillträde.

Nödlägesplaner

Finns att ladda ner längre ned på den här sidan.

Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på de sju bangårdarna med förhöjd säkerhetsnivå.
Ordnings- och skyddsregler

Utrymningslarm

På Trafikverkets sju bangårdar med förhöjd säkerhetsnivå finns ett utrymningslarm. Det används vid en olycka med farligt gods på järnvägen, för att varna de som arbetar eller vistas på bangården. Läs mer om utrymningslarmet

Behörighetsansökningar

För att få tillträde till en bangård med förhöjd säkerhetsnivå behöver varje företag ansöka om egen behörighet för sin personal och underleverantörer. Du fyller då i ett tillträdesavtal och en behörighetslista för varje enskild bangård, blanketter finns längre ner på den här sidan.

  • Gäller det behörighetsansökning för järnvägsföretag och deras underleverantörer skickar du ifyllda blanketter till Support Järnväg:
    support.jarnvag@trafikverket.se.
  • Övriga företag skickar ifyllda blanketter till följande adress:
    tilltradesakrabangardar@trafikverket.se.
  • Företag som har behov av tillträde till alla bangårdar kan göra en nationell behörighetsansökan till Support Järnväg på tel: 010-123 20 20.

Observera att företaget behöver ha ett avtal med Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare för att få göra behörighetsansökningar. Exempel på avtal är trafikeringsavtal, entreprenadkontrakt och hyresavtal.

Byte av ID06-kort

Under hösten 2019 byter Trafikverket ut kortläsarna på säkra bangårdar. De nya läsarna kommer att utgå från passerkortsstandarden Mifare Classic.

Det innebär alla användare måste i ett första steg behålla sina nuvarande ID06-kort, det vill säga de som idag fungerar i befintlig läsare, oavsett vilket slutdatum kortet har.

Under en övergångsperiod kommer man att ha två kort, det befintliga och ID06 2.0-kortet. Det nya kortet behövs för att visa din behörighet för väktare och kontrollanter. 

Nu gäller ID06 2.0 som standard när man beställer nytt kort.
ID06.se

Det är Mifare Classic numret som Trafikverket efterfrågar i behörighetslistan. Numret för Mifare får du på följande sätt:

  • ID06-leverantörer ska leverera Mifare-numret vid nybeställning och för redan levererade kort.
  • Vid behov kan respektive företag själva läsa ut Mifare-numret med egen bordsläsare modell Vanderbilt ER10-MF.
  • Företag med ett fåtal ID06-kort kan vid mån av tid få hjälp av Trafikverkets kontaktpersoner för säkra bangårdar att läsa ut Mifare-numret. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakta oss”, längst upp på sidan.

Tidplan för byte av kortläsare

Vecka 37 Trelleborg 10 september, Kville 11 september och Gävle 12 september
Vecka 40 Sävenäs 1–3 oktober
Vecka 41 Borlänge  7–11 oktober
Vecka 43–44 Hallsberg
Vecka 45 Helsingborg
Vecka 46–47 Malmö

Efter bytet kommer endast ID06 2.0 att fungera på den säkra bangården.

Om du har ID06 2.0 för flera säkra bangårdar, måste du ha två kort fram till att vi har bytt ut kortläsarna för alla bangårdar som du har behörighet till.

Interaktiv utbildning

Personal som ska vistas inom bangårdens inhägnade område ska genomföra den interaktiva utbildningen ”Säkerhet på Trafikverkets rangerbangårdar” innan de får tillträde. Utbildningen är gemensam för alla Trafikverkets rangerbangårdar med förhöjd säkerhet. Kontakta Trafikverksskolan för inloggningsuppgifter till utbildningen. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss, längst upp på sidan.