Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alkolås i myndigheters transporter

Trafikverket ska vara pådrivande och stödja arbetet med att främja införande av alkolås i myndigheter och företags egna eller upphandlade transporter.

Trafikverket (tidigare Vägverket) har arbetat med att initiera och främja införande av alkolås i myndigheters och företags egna och upphandlade transporter. Vägverket och numera Trafikverket har ställt krav på alkolås i entreprenadfordon på väg sedan 2004.

I januari 2009 utkom förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Där finns miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter. Förordningens syfte är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Förordningen gäller för myndigheter under regeringen, men gäller inte för bilar som tillhör staten och som är tillverkade för särskilda militära ändamål. (Förordningen SFS 2009:1, uppdateras under 2018)

Ett trafiksäkerhetskrav som ingår i förordningen är att de bilar som myndigheter köper och leasar i största möjliga utsträckning ska ha alkolås. Transportstyrelsen följer upp årligen upp hur myndigheterna arbetar med förordningens krav. (länk)

Riksdagen beslutade 2011 att alkolås inte längre höjer förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmånen. Regeringens syfte med undantaget var att öka acceptans och användning av alkolås.