Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Upphandling av alkolås

Genom att ställa krav på alkolås bidrar du till att göra skillnad. Men kom ihåg att du måste följa upp hur kraven efterlevs.

Ingen vill möta en berusad förare på vägen. Åtgärder för att minska rattfylleri är tillsammans med åtgärder för att öka hastighetsöverlevnad två av de viktigaste områdena för att minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken. Genom att ställa krav på alkolås för dina transporter är du en del i arbetet med att minska antalet alkoholrelaterade olyckor på våra vägar.

Med ett arbete enligt ISO-standarden Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet, ISO 39001, är det möjligt att arbeta med krav som kan påverka trafikolyckor och minska antalet dödsfall eller svårt skadade. ISO 39001 berör och är tillämpbar på alla organisationer som vill förbättra trafiksäkerheten, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som tillhandahålls.

Företag och organisationer ställer redan i dag krav på alkolås eller har som en utförande part beslutat att installera alkolås – men fler alkolås behövs. Användning av alkolås blir dessutom värdeskapande och en del i varumärket, och det signalerar förtroende gentemot kunder och medtrafikanter.

Vid inköp av nya, tunga fordon är kostnaden för alkolåset marginell. I mindre tjänsteutförarfordon blir kostnaden procentuellt sett något högre, men det är lika viktigt att installera alkolås eller att ställa sådana krav på sådana tjänster.

Det är viktigt att alkolåset håller en hög kvalitet, och därför har standarder för alkolås tagits fram. Ett godkännandeintyg för alkolåset kan efterfrågas i upphandlingsdokumentet. Det laboratorium som utfärdat intyget ska uppfylla standarden ISO/IEC 17025.

När upphandlingen är klar är det viktigt att följa upp hur kraven efterlevs. Har upphandlade transporter "rätt alkolås" och har alkolåset fått en återkommande service och kalibrering efter installationen? Att ställa krav på att kalibreringsintyg med sista giltighetsdatum ska finnas i fordonet är ett tips för att säkerställa att kravet på alkolås efterlevs.