Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mätutrustning på plats

På testsite E18 finns följande mätutrustning och ansvarig organisation:

SMHI
Mast cirka tio meter hög som mäter meteorologisk information som temperatur, vind och fuktighet. Informationen mäts på två nivåer, dvs på två respektive tio meters höjd. Vidare mäts inkommande kort- och långvågig strålning, turbulens och vertikala värmeflöden.

VTI
Åtta sensorer (givare) som mäter temperatur och fukt i vägkroppen samt stav monterad i vägbanan som mäter tjäldjup. Dessutom finns utrustning som mäter luftkvalitet, PM10 och NOx.

VTI/KTH Väg- och banteknik
Sensorer som mäter temperatur och relativ fuktighet.

KTH Mark- och vattenteknik
Geoelektrisk mätutrustning som mäter och modellerar markens och grundvattnets elektriska ledningsförmåga samt loggning av grundvattennivåer.

Insamling och analys av avrinnande vatten.

Trafikverket
Utrustningen genererar data när det gäller ytprocesser som tillfrysning, upptorkning och snöfall vilket påverkar friktionen på vägen. Exempel på sensorer inkluderar värmekameror, temperatursensorer och andra typer av meteorologiska sensorer.

Data finns för att kunna beskriva förlopp om vatten och klimat.