Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkitekturpriset

Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en anläggning som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna.

Priset delades ut första gången 2011, nomineringar och utdelning sker vart annat år. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra.

Syftet med priset är att lyfta fram exempel på en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning. Det ligger i Trafikverkets roll som samhällsutvecklare att inspirera och visa vad god arkitektur är. Våra anläggningar används och upplevs av många människor varje dag, därför är det viktigt att de utformas med omsorg.

I samverkan med Sveriges Arkitekter

Trafikverkets Arkitekturpris har infördes år 2011 och delas ut vartannat år.  Sedan 2015 samarbetar vi med Sveriges Arkitekter.

Enligt urvalskriterierna ska priset gå till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

Processen för att nominera de olika bidragen samt utse en vinnare är gedigen och följer Sveriges Arkitekters rutiner för urval. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. De nominerade förslagen kan vara stora investeringsprojekt såväl som mindre projekt. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation. 

Arkitekturpriset 2017

I år består Arkitektprisets jury av Anna Lindell från Trafikverket (juryordförande), Helle Juhl från Juul&Frost Danmark, som även medverkar i  Trafikverkets arkitekturråd, samt Henrik Rundqvist från Rundqvist Arkitekter och Sunniva Schjetne från Statens Vegvesen i Norge. 

2017 års vinnare offentliggörs på Sveriges Arkitekters arkitekturgala den 28 november.