Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nominerade

De nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2017 är: Värtaterminalen i Stockholm, E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede och Älvängens station, Ale kommun.

Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en anläggning som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. Vinnaren presenteras den 28 november. De nominerade är:

Värtaterminalen i Stockholm

Hamn och stad i samverkan är terminalens stadsbyggnadsmässiga och sociala utgångspunkt. Att resenärsflödet till och från färjetrafiken blir en del av stadens liv kan förverkligas när en ny stadsdel i Stockholm dockas till. I ett för färjeresenären enkelt ordnat rörelsemönster erbjuds också stadens invånare att hänga med till hamnens dynamik – från kvartersmiljö till hamn uppstår kvaliteter för alla. Taket med torg och park som ett stiliserat skärgårdslandskap i nivå med stadens golv kröner terminalbyggnadens klara linjära rum för incheckning, väntan och ankomst. Allt sker i en nutida nyttobyggnad i hamnmiljö med robust uttryck i material och synliga konstruktioner.

Beställare: Stockholms Hamnar genom Per Ling-Vannerus och Annica Sveholm

Arkitekt: C.F. Møller

Team: arkitekt SAR/MSA Mårten Leringe och arkitekt Mads Mandrup Hansen (ansvariga), arkitekter SAR/MSA Åsa Esseen Wiking, Elsa Wifstrand och Katarina Klosterborg samt Micaela Eklund, C.F. Møller, landskapsarkitekt LAR/MSA Åsa Drougge, Nivå Landskapsarkitektur, Niklas Ödmann, Black Ljusdesign, Nicklas Erdhage, Stockholms Hamnar, Håkan Dahlberg och Mikael Gustafsson, In3prenör.

E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede

I Bohusläns dramatiska sprickdalslandskap sveper E6:an mellan Göteborg och Oslo fram. År 2015 invigdes den sista etappen av motorväg, en åtta kilometer lång och 18,5 meter bred väg placerad mitt i Unescos världsarv Tanums hällsritningar. Projektet visar på mod, kunskap och ödmjukhet inför en utmanande uppgift. En process som säkerställer gestaltningsfrågor över lång tid, i alla led från planläggning till byggskede, ger resultat i form av ett föredömligt "väghantverk" där kvalitetsnivån är genomgående hög och helhet och detaljer håller ihop.

Beställare: Trafikverket genom Håkan Wennerström

Team arkitektur: landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning (ansvarig) och Rune Andersson, Trafikverket, landskapsarkitekt LAR/MSA Katharina Nyström, arkitekt MSA Stephan Schumpp och Hans Wiktorsson, Ramböll, arkitekt SAR/MSA Staffan Rossing, RAK arkitektur, Aleka Karageorgopoulos, Vitlycke museum samt Henrik Nilsson, Skanska.

Älvängens station, Ale kommun

Älvängens station är en av Alependelns fem stationer mellan Göteborg och Trollhättan, utformade med ett samlat konceptuellt helhetsgrepp. Älvängens station har en tydlig stadsutvecklingspotential. Vitaliseringen av stationsområdet till en social knutpunkt är ett strategiskt smart grepp som ger stora kvalitetsvinster. Resecentrum, lokalt bibliotek, väntområde, cykelparkering och torg blir konkreta exempel på de möjligheter ett stationsutvecklingsprojekt ger i form av högre tillgänglighet och nytt vardagsliv. Utformning av både station, plattform och kringliggande ytor har setts som en helhet och ett gestaltningsprogram har styrt utformningen sedan 2012.

Beställare: Västtrafik genom Stefan Ekman
Arkitekt: Frenning & Sjögren Arkitekter

Team: arkitekt SIR/MSA Per Frenning (ansvarig), arkitekt SAR/MSA Oskar Edforss och Jan Wunsch, Frenning & Sjögren Arkitekter, Lars-Erik Pedersén, Västtrafik, Per-Anders Andersson och Lennart Bengtsson, Atkins, Tommy Gustafsson och Daniel Ryberg, ELK, Annika Lind, Ramböll, Andreas D'Arenzio, Peab och Niklas Forsmoo, NCC.