Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snabba bilar på natten.

Planer och beslutsunderlag

Trafikverket ska - i nära dialog med regioner och kommuner - ansvara för den samlade planeringen av transportsystemets utveckling. Där ingår det långsiktiga ansvaret för planering av väg- och järnvägstrafik, sjö- och luftfart.

Trafikverket har också ansvaret för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ska Trafikverket ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter.

Trafikverket genomför - nationell plan och länsplaner

Trafikverket har i det nuvarande planeringssystemet ansvar för genomförande av såväl den nationella planen som länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Detta sker genom att regeringen årligen via regleringsbrev tilldelar Trafikverket anslag för genomförande av planerna. Genomförande av åtgärder i nationell plan och regionala planer kräver även lagenlig prövning och myndighetsbeslut.

Nedan finns en karta över de nationella stamvägarna. Den nationella planen innehåller investeringar på detta vägnät.

Sverigekarta över stamvägnätet med vägnummer (pdf, 4 MB) 

Regional planering

Det är länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan som upprättar länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länsplanerna. Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag till länsplanerna. Länsplanerna får även avse investeringar och förbättringsåtgärder som Trafikverket ansvarar för enligt förordningen om nationell plan för transportinfrastruktur.