Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell plan för transportsystemet 2010–2021

Regeringen fastställde Nationell plan för transportsystemet 2010–2021 i mars 2010. I samband med fastställelsen gav regeringen Trafikverket två följduppdrag som redovisades under 2010. I mars 2011 publicerade Trafikverket ett sammanfattande plandokument.

Till höger finns länk till plandokumentet och till en kortversion av planen.

Planen innehåller:

  • de ekonomiska ramarna 
  • strategi för drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet 
  • inriktningen för bärighetssatsningar på väg 
  • strategi för övriga effektiviseringar av transportarbetet (tidigare sektorsverksamheten) 
  • innehåll i åtgärdsområdena (mindre åtgärder) 
  • namngivna investeringar.

Tillsammans med det sammanfattade plandokumentet publicerades även ett dokument med en samlad bedömning av effekterna av den nationella planen och länsplanerna. En länk till den samlade effektbedömningen hittar du till höger.

Inriktningsunderlag

Arbetet med att ta fram den nationella transportplanen för perioden 2010-2021 inleddes 2006. Då gav regeringen de dåvarande trafikverken i uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag i samverkan med regionerna. Inriktningsunderlaget var underlag för proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för en hållbar tillväxt, som riksdagen fattade beslut om i december 2008.

Planförslag

Regeringen gav sedan trafikverken i uppdrag att ta fram ett gemensamt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet. Trafikverken lämnade planförslaget till regeringen den 31 augusti 2009.

Delredovisningar

Regeringen fastställde delar av trafikverkens förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 den 30 mars 2010. I samband med det fick Trafikverket i uppdrag att planera in de namngivna investeringarna i tid under planperioden och att föreslå fördelning av medel för övriga åtgärder (åtgärder för i regel mindre än 50 miljoner kronor, övriga effektiviseringar av transportsystemet samt forskning och innovation). Trafikverket redovisade de namngivna investeringarna i en delrapport i juni 2010 och förslaget till fördelningen av medel för övriga åtgärder i oktober 2010. Dessa delredovisningar finns under länken Regeringsuppdrag.
Regeringsuppdrag