Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inriktningsunderlag 2010–2019

I december 2006 fick dåvarande Banverket och Vägverket i uppdrag av regeringen att ta fram underlag om inriktningen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010–2019.

Dåvarande Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket hade i uppdrag att bistå med fakta och bedömningar om luftfartens respektive sjöfartens utvecklingsmöjligheter och behov. Arbetet resulterade i två inriktningsunderlag, ett för järnväg och ett för väg, som lämnades in till regeringen den 27 juni 2007.

Parallellt utarbetade dåvarande SIKA och de regionala självstyrelseorganen Västra Götalandsregionen och Region Skåne egna inriktningsunderlag.

Inriktningsunderlagen användes sedan som underlag för regeringens infrastrukturproposition "Framtidens resor och transporter" som beskriver inriktningen för åtgärder i transportinfrastrukturen under planeringsperioden 2010–2021. Läs respektive inriktningsunderlag nedan.