Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Under åren 2005-2007 tog dåvarande Banverket fram en rapportserie som behandlar järnvägens roll i transportförsörjningen.

Ett viktigt syfte med rapportserien är att den ska vara lättläst och inte alltför omfattande, men ändå innehålla många intressanta faktauppgifter som kan användas i olika sammanhang för att bättre förstå järnvägstrafikens utveckling i olika delar av landet.

Rapportserien består av två delar som vardera innehåller åtta olika rapporter. Sex av rapporterna behandlar regional persontrafik och indelningen framgår av bilden nedan. De två andra rapporterna behandlar långväga persontrafik och godstrafik.

Karta transportförsörjning


Del 1 omfattar en transportslagsövergripande analys, nuläget för järnvägen i de olika delarna av landet samt en analys av utvecklingen sedan Banverkets bildande 1988. De sex rapporterna som behandlar den regionala persontrafiken blev klara i januari 2005, då de presenterades vid Transportforum i Linköping. Rapporterna för långväga persontrafik och godstrafik blev klara i juni 2005.

Rapporter - Del 1
Norra Sverige (pdf-fil, 823 kB, öppnas i nytt fönster)
Bergslagen (pdf-fil, 639 kB, öppnas i nytt fönster)
Mälardalen (pdf-fil, 605 kB, öppnas i nytt fönster)
Västsverige (pdf-fil, 967 kB, öppnas i nytt fönster)
Östra Götaland (pdf-fil, 750 kB, öppnas i nytt fönster)
Skåne-Blekinge (pdf-fil, 530 kB, öppnas i nytt fönster)
Godstrafik (pdf-fil, 3,6 MB, öppnas i nytt fönster)
Långväga persontrafik (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)
 

Del 2 har fungerat som ett viktigt underlag till inriktningsplaneringen för åren 2010–2019 och omfattar dels målbilder och förväntningar på järnvägen, dels tänkbara strategier på längre sikt. De första versionerna av rapporterna togs fram våren 2007 som diskussionsunderlag till inriktningsplaneringen, och synpunkter har arbetats in i de nu föreliggande rapporterna.

Rapporter - Del 2

Norra Sverige (pdf-fil, 2,8 MB, öppnas i nytt fönster)
Bergslagen (pdf-fil, 968 kB, öppnas i nytt fönster)
Mälardalen (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Västsverige (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Östra Götaland (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Skåne-Blekinge (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Godstrafik (pdf-fil, 5,1 MB, öppnas i nytt fönster)
Lokal spårtrafik (pdf-fil, 12 MB, öppnas i nytt fönster)
Långväga persontrafik (pdf-fil, 3,2 MB, öppnas i nytt fönster)