Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationella projekt i Nationell plan

Utöver de namngivna investeringsåtgärderna med beräknad kostnad på mer än 50 miljoner är nedan fyra nationella projekt identifierade och ska verkställas under planperioden.

Nationellt tågledningssystem

Ombyggnad av trafikledningscentraler. Syftet är att alla operatörsplatser ska kunna styra alla ställverk. Det finns behov för att ha ett gemensamt trafikledningssystem. Nationell tågledning ger möjlighet att öka kapaciteten genom effektiv styrning och övervakning, utan att bygga en ny anläggning. Denna åtgärd gynnar arbetspendling och näringslivets transporter. Det kommer att verkställas under åren 2014-2017.

Fjärrstyrning av järnväg

Införande av fjärrblockering på sträckor med någorlunda stor trafik i syfte att minska kostnader och öka driftsäkerheten. Denna åtgärd gynnar arbetspendling och näringslivets transporter. Det kommer att verkställas under åren 2014-2017.

ERTMS (signalsystem)

Signalsystemet ERTMS är den del av EU:s långsiktiga strategi för att standardisera järnvägstrafiken och syftar till att skapa ett gemensamt signalsystem av en ny generation. Införande av ERTMS på delen Stockholm-Hallsberg/Norrköping-Malmö som syftar till att införa ett gemensamt signalsystem med övriga Europa. Denna åtgärd gynnar arbetspendling och näringslivets transporter. Viktigt att införa på banor med stor del internationell trafik. Det kommer att verkställas under åren 2014-2017.

ERTMS, fortsättning

  • Planering av fortsätt utbyggnaden av ERTMS. Tidperiod för verkställande är inte bestämd.
  • Statlig medfinansiering till regionala spårfordon
  • Hjälp med bidrag till tåg, för att köpa fler tåg. Åtgärden gynnar arbetspendling. Åtgärden är inte tidsangiven.