Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om avgränsning av miljöbedömning

Trafikverket har tagit fram en rapport som beskriver väsentliga faktorer i avgränsningen av miljöbedömningen. Fram till 9 januari 2013 kan du lämna dina synpunkter på avgränsningen.

Trafikverket har inlett ett förberedande arbete med ny åtgärdsplanering i avvaktan på det planeringsdirektiv regeringen väntas lämna till verket innan årsskiftet.

För åtgärdsplaner ska det göras miljöbedömning om de anger förutsättningar för kommande tillståndsprövning av vissa verksamheter och åtgärder. Endast om det är uppenbart att ingen åtgärd som behandlas i planeringen kan komma att behöva myndighetstillstånd, är det möjligt att slutsatsen blir "ingen miljöbedömning". Som myndighetstillstånd räknas till exempel prövningar enligt miljöbalken men också planläggning och lov enligt plan- och bygglagen. Även beslut enligt sektorslagar som väglagen och lagen om byggande av järnväg får i detta sammanhang anses som myndighetstillstånd. Slutsatsen är därför att åtgärdsplaneringen ska tas fram med stöd av miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § 1 st miljöbalken.

I denna rapport redovisas vad Trafikverket så här långt uppfattar vara väsentliga faktorer i avgränsningen av miljöbedömningen. Den avgränsning som presenteras kommer att påverkas av det fortsatta planeringsarbetet. Därför kan innehållet i miljöbedömningen vidgas eller avgränsas ytterligare.

Tiden för att yttra sig över avgränsningen av miljöbedömningen har passerats

Yttranden som inkommer efter 9 januari försöker Trafikverket ta hänsyn till, men reserverar sig samtidigt för att det blir allt svårare att ta hänsyn till sent inkomna synpunkter ju senare de kommer in i planeringsprocessen.