Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre glada människor ler, flygplan ses i luften, tåg på räls samt två barn på cykel.

Plan för genomförande kommande sex år

Trafikverkets genomförandeplan ger en bild av verksamheten sex år framåt, 2020-2025. Den visar kommande åtgärder för underhåll och utveckling av transportsystemet. Planen kan användas av företag och organisationer som ett verktyg för planering.

Grunden till genomförandeplanen är de åtgärder som finns med i gällande långsiktiga planer, länsplaner för regional infrastruktur och nationell plan för transportsystemet. Planen tar inte upp allt utan fokuserar på de åtgärder som har störst inverkan på transportsystemet, både de konsekvenser som åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan på trafiken som kan uppkomma när de genomförs.

Genomförandeplanen innehåller även en redovisning av Trafikverkets behov av forskning och innovation för perioden 2020-2025 i bilaga.

Ett levande dokument

Genomförandeplanen uppdateras en gång per år och presenteras i början av året.

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på genomförandeplanen, så kan du göra det via formuläret under "Kontakta oss" på denna sida.