Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ung kvinna och bilgator i Stockholms innerstad.

Foto: Mostphotos.com

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

Den finansiella ramen för planen är 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Regeringens beslut utgår från det förslag Trafikverket redovisade den 31 augusti 2017. På denna sida finns länkar till regeringens beslut och Trafikverkets planförslag med tillhörande underlag.

Utgångspunkter för Trafikverkets prioriteringar

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar var de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekades sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet. Planförslaget byggde också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i transportsystemet.

Fyrstegsprincipen har tillämpats

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärderna i Trafikverkets förslag prioriterades för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att nå de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen tillämpades för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Dialog och öppenhet

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och förslaget till ny nationell plan togs fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier genomfördes på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer skedde främst via Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.