Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslutsunderlag – förslag till nationell plan 2018-2029

På den här sidan samlas de beslutsunderlag som är relevanta för förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Den samlade effektbedömningen är även en bedömning av länsplanernas remissversioner.

Den samlade effektbedömningen av Trafikverkets förslag till åtgärder i nationell plan för transportsystemet och remissversionerna av länsplanerna 2018–2029 fördjupad med en systemkalkyl har nu publicerats. Föreslagna åtgärder baseras på mer än beräkningsbara och bedömda effekter och nyttor. Vid prioritering av åtgärder har en sammanvägning gjorts av bland annat kopplingen till regeringens utmaningar, samhällsekonomisk effektivitet, nationell och regional prioritering, fördelning över landet, planeringsmognad och kostnad i relation till tillgängliga medel. Inte minst har prioriterade brister i transportsystemet, såsom kapacitetsproblem på järnvägen, varit en tungt vägande prioriteringsgrund för val av de namngivna åtgärderna.

Samlade effektbedömningar för specifika åtgärder beskriver vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs, och utgör ett av flera stöd för planering, beslut och uppföljning.

Beslutsunderlagen består av en objektvisasamlad effektbedömning, men även andra typer av dokument kan förekomma.

  • Den samlade effektbedömningen av förslagen i nationell plan och i länsplanernas remissversioner överlämnades till regeringen den 31 januari 2018.

Sidorna uppdateras löpande. Vi publicerar underlagen när de blir klara. Längst ner finns de projekt som övervägts motsvarande en ökad ram för namngivna projekt på 10 procent.