Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljöbedömning Nationell transportplan 2018–2029

Remiss av miljökonsekvensbeskrivningen av förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med Trafikverkets planförslag. Med remissutskicket inleds samråd om miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget enligt 6 kapitel 14 § miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett dokument som beskriver planförslagets miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara ett användbart underlag för vidare arbete till en fastställd plan. Den riktar sig till beslutsfattare, remissinstanser och andra intresserade.

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett resultat av den miljöbedömningsprocess som genomförts som en del av arbetet med att ta fram planförslaget.

Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras och remitteras samtidigt som planförslaget. Det innebär att det är en tidigare version av planförslaget som har bedömts och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Jämfört med den tidigare versionen som bedömts har planförslaget vissa förändringar av innehåll och tillkommande information, som inte helt kunnat beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig som en underlagsrapport till Förslag till nationell plan 2018–2029, se länk nedan.