Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslutsunderlag i åtgärdsplaneringen 2010–2021 – sjö

Här presenteras samlade effektbedömningar för de investeringsprojekt som beaktats i åtgärdsplaneringen för 2010–2021.

Vissa bakomliggande rapporter lagras också på webbplatsen och ytterligare material kan tillhandahållas efter förfrågan.

Anläggningskostnader

Anläggningskostnader har beräknats utifrån känd kunskap och tidigare erfarenhet från liknande projekt. De tidigare helt egenfinansierade investeringskostnaderna har traditionellt sett inte gett utrymme för ”glädjekalkyler”. Kostnaden är beräknad i prisnivå 2008-06. Den anläggningskostnad som används som jämförelse i de samhällsekonomiska kalkylerna har räknats om till prisnivå 2006-medel, och enstaka utredningskostnader har räknats bort. Därför är den samhällsekonomiska anläggningskostnaden inte densamma som den ursprungligen beräknade anläggningskostnaden.

Kalkylernas jämförbarhet med järnvägs- och väginvesteringar

Arbete har lagts ner på att göra kalkyler för olika trafikslag jämförbara. Fortfarande kvarstår dock svårigheter och det gäller exempelvis i jämförbarheten mellan järnvägs- och väginvesteringar å ena sidan och investeringar för sjöfarten å andra sidan. För investeringar i farleder och slussar finns fortfarande osäkerheter, både i vissa effektsamband och i vissa kalkylvärden, för att jämförbarheten ska vara fullgod. Exempelvis görs investeringar i farleder delvis för att öka säkerheten och minska risken för olyckor, och hur detta ska hanteras är ännu inte helt utvecklat.