Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering av underhåll

Planering av åtgärder för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar sker både i ett långsiktigt perspektiv i Nationell plan 2014-2025 och i ett kortare perspektiv inom ramen för Trafikverkets verksamhetsplanering.

Verksamhetsplaneringen utmynnar i en rullande fyra-årig underhållsplan och nuvarande gäller 2017–2020. Prioriteringarna i planeringen styrs av Trafikverkets drift- och underhållsstrategi och av de leveranskvaliteter som beskrivs i Nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Exempel på leveranskvaliteter är att planerade åtgärder ska ha effekt och bidra till en robust och säker anläggning samt till god punktlighet.

Planeringen innebär idag större fokus på användarnas perspektiv än tidigare, till exempel så sker prioritering av åtgärder utifrån bedömning av effekter och störa trafiken så lite som möjligt när vi vidtar åtgärder. Att användandet är i fokus visas också genom nya sätt att till exempel sampaketera åtgärder när arbete ändå görs på spåren och införandet av tågfria tider för underhåll.

Budgeten för den totala verksamhetsvolymen för underhåll av väg och järnväg de närmaste fyra åren är cirka 15 miljarder kronor per år, med en betydande ökning av de ekonomiska ramarna från 2019.

Underhållsplanen beskriver Trafikverkets planeringsprocess, fördelningen av de ekonomiska ramarna, prioriteringskriterier samt innehåller kartor med planerade åtgärder. Det finns både nationella och regionala kartor för de planerade åtgärderna, samt en kort summering.

Läs mer om hur Trafikverket prioriterar underhållsåtgärder och om åtgärder i nuvarande underhållsplan 2017–2020 under Dokument.