Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inriktningsplanering

Trafikverket redovisade 30 oktober 2020 regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Samtidigt har inriktningsunderlaget skickats på extern remiss.

Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar, och vägledning för prioritering av, möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för dessa perioder.

Inriktningsunderlaget beskriver olika inriktningar utifrån direktivet, konsekvenser för infrastrukturen och grad av måluppfyllelse för de transportpolitiska målen. Inriktningsunderlaget ska beakta omvärldsförutsättningar samt redogöra för antaganden om teknikutveckling och andra samhällsförändringar och hur dessa kan tänkas påverka de inriktningar som presenteras.

Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod (Regeringens webbplats)

Rapport, inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Missiv och sändlista (pdf, 864 Kb)