Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förskottering

Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda. I det årliga regleringsbrevet kan du se hur Trafikverket hanterar förskottering.

Trafikverkets regleringsbrev 2010

Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende allmänna vägar får ej överstiga 30 procent av av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 under anslag 1:2. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseeende investeringar i järnvägsanläggningar får ej överstiga 30 procent av den under året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:4. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

Trafikverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

  • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.  
  • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
  • För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.
  • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
  • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.