Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister i stadsmiljö.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

I Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. I budgetpropositionen för 2018 finns 1 miljard kronor avsatta till stadsmiljöavtalen för 2018 och även prognos på 1 miljard kronor per år för åren 2019 och 2020. I denna ansökningsomgång öppnas därför upp för att åtgärder som stöd söks för samt motprestationer ska vara genomförda senast under 2028.

Aktuellt

Den nuvarande ansökningsomgången för stadsmiljöavtalen pågick mellan den 6 november 2017 och den 2 mars 2018. Beslut beräknas fattas innan midsommar.

Nästa ansökningsomgång är öppen från augusti till oktober 2018. Beslut kommer att fattas i februari 2019.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Klicka på rubrikerna här nedanför för att läsa mer om vilka projekt som kan få stöd och om hur ansökan går till.