Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2015 - stadsmiljöavtal

I den första ansökningsomgången kom det in 34 ansökningar och Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

I denna första ansökningsomgång uppgick stödet till 540 miljoner kronor. Totalkostnaden för sökta åtgärder var i denna omgång cirka 3 miljarder varav det sökta bidraget cirka 1,5 miljarder kronor (stödet uppgår till högst 50 procent av totalkostnaden).

En närmare beskrivning av de städer som beslutats ge stöd och de motprestationer som förväntas finns nedan. Även ansökan och beslut är publicerade nedan.

Till varje beslut finns bilaga om krav på uppföljning.

Krav på uppföljning av stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal (pdf-fil, 329 kB, öppnas i nytt fönster) 

Alla dokumenten nedan öppnas i nytt fönster.

 Projekt som beviljats bidrag 2015 (stadsmiljöavtal)

Kommun

Åtgärder

Motprestationer   2016-2018

Ansökan

Beslut

Luleå

Totalkost. 16 mkr

Stöd 8 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt dec. 2018

Investering i nya laddstationer för elbussar på linje 6, Porsön –   centrum – Kronan

Upprustning av samtliga hållplatser längs linjen.

 • Detaljplaner för den nya stadsdelen Kronandalen
 • Mobilitetskontor
 • Framtagande av Regional trafikstrategi – SARETS
 • Utbyggnad av gång- och cykelvägar och andra kollektivtrafikåtgärder
 • Parkeringsstrategi och parkeringstal
 • Hastigheter anpassade för oskyddade trafikanter

Ansökan Luleå (pdf-fil, 726 kB)

Beslut Luleå (pdf-fil, 2 MB)

Östersund

Totalkost. 6,350 mkr

Stöd 3,175 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt febr.2016

Slutpunkt dec. 2017

Laddplatser för elbuss på utbyggda busslinjen till Brittsbo, busshållplatser   längs linjen.

 • GC-väg Fältjägargränd
 • Expresscykelvägar, 6,5 km
 • Sänka p-normerna och införa flexibla parkeringstal
 • Bussgata i området Remonthagen
 • Bostadsbyggande, ca 1200 bostäder

Ansökan Östersund (pdf-fil, 511 kB)

Beslut Östersund (pdf-fil, 1,1 MB)

Gävle

Totalkost. 57 mkr

Stöd 28,5 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt mars 2016

Slutpunkt dec. 2018

Förbättrad kollektivtrafik   med BRT–åtgärder (Bus Rapid Transit), linje 2, i Gävle centrum och utbyggnad   av Gavlehov med hållbart resande.

 • Omfattande gång- och cykelåtgärder i anslutning till linje 2.
 • Bostadsbyggande centralt
 • Anpassing av och hastighetsanpassning av gatumiljön för gående och   cyklister.
 • Parkeringsstrategi med hastighetstal.

Ansökan Gävle (pdf-fil, 659 kB)

Beslut Gävle (1,1 MB)

Karlstad

Totalkost. 140 mkr

Stöd 70 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt dec. 2018

BRT i Karlstadstråket. Fas 1:   Överfart E18 – Östra Bron och fas 2: Östra Bron – Resecentrum.

 

 • Byggande av Sundsta torg   och Hagatorget – bostäder, arbetsplatser och service
 • Gång och cykelsatsningar
 • Parkeringsstrategier

Ansökan Karlstad (pdf-fil, 549 kB)

Beslut Karlstad (pdf-fil, 1,1 MB)

Linköping

Totalkost. 72 mkr

Stöd 36 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt april. 2016

Slutpunkt nov .2018

Åtgärder på kommunens   stomlinjenät för kollektivtrafik – kollektivtrafikkörfält, bussprioriteringar   och dyl.

 • Vallastaden 2017 – en ny   och levande stadsdel mitt i staden
 • Bostadsbyggande, första   etappen Övre Vasastaden
 • Ytterligare detaljplaner   för bostadsbyggande
 • Projekt smarta resan   (MN-projekt)
 • Bike and Ride (MM-projekt)
 • Projekt Trafik och miljö i   skolan (MM-projekt)
 • Pendelscykelstråk
 • Nya boendeparkeringsområden enligt ny parkeringspolicy ”Parkering för ett rikare stadsliv”
 • Genomförande av   hastighetsplan i Linköping.

Ansökan Linköping (pdf-fil, 5 MB)

Beslut Linköping (pdf-fil, 2,1 MB)

Helsingborg

Totalkost. 196 mkr

Stöd 98 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt dec. 2018

Helsingborgsexpressen, ett högklassigt BRT-koncept.

 • Väderskydd uppgraderas för   stadstrafikens hållplatser (116 st.)
 •  Linjerätning på linje 3 förbi Rosengården med nytt hållplatstorg längs Filbornavägen
 • Utbyggnad av cykelväg längs   Långebergavägen, Långeberga-Hjortshögsvägen
 • Hastighetsanpassning i hela   centralorten
 • Justering av   parkeringsköpstaxan, justering av parkeringstal och översyn av   parkeringsavgifter
 • Stadsplan (ÄÖP) genomförs för hela centralorten för att peka ut områden för förtätning och tydliggöra   kollektivtrafiken som ryggrad i bebyggelseutvecklingen
 • Minst tre nya detaljplaner för förtätning utmed sträckan ska genomföras

Ansökan Helsingborg (pdf-fil, 166 kB)

Beslut Helsingborg (pdf-fil, 1,1 MB)

Lund

Totalkost. 746 mkr

Stöd 298,4 mkr

Stödnivå 40 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt okt. 2018

Spårvägslinje mellan Lunds   Centralstation och den framtida stadsdelen Brunnshög.

 • Förtätning i kunskapsstråket
 • Utbyggnad på Brunnshögsområdet
 • Ombyggnad av Lunds   Centralstation vid hållplats Clementstorget
 • Utveckling av stadsbusslinjenätet
 • Utbyggnad fyra definierade   cykelbanor
 • Andra åtgärder för gc- och   kollektivtrafik
 • Ändring av hastighetsgränserna   i staden
 • Mobility managment under   byggtiden av spårvägen
Ansökan Lund (pdf-fil, 649 kB) Beslut Lund (pdf-fil, 1,1 MB)