Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metod för Samlad effektbedömning

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning. I den beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer.

Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:

  • Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts
  • Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen
  • Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper.

Att de tre beslutsperspektiv som redovisas i Samlad effektbedömning är oviktade innebär att det inte görs någon sammanvägning av dem. De tre perspektiven belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika metoder.

Den Samlade effektbedömning kommer inte fram till om åtgärden bör genomföras eller inte. Däremot läggs fakta kring effekter och kostnader fram på ett standardiserat sätt. Detta för att ge beslutsfattare ett så likvärdigt och genomlysligt stöd för sitt beslut som möjligt.

Den Samlade effektbedömningen består av tre olika sammanfattningsnivåer. Ett redovisningsstöd för denna metod är framtagen i en Excel-mall som går att skriva ut till PDF.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar SEB-it och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Gällande version av programmet SEB-IT är 2020: 2

För att få tillgång till programmet krävs en behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Som användare utanför Trafikverkets nät, krävs dessutom att du har en inloggning till Trafikverkets externa inloggningssida Min sida – extern anslutning.

Länk som går till programmet internt i Trafikverksmiljön

Den externa versionen nås via Mina sidor på trafikverket.se 

Det finns även en Word-mall för övriga åtgärdsvalsstudier där ingen samhällsekonomisk kalkyl har gjorts.

TMALL 0395 SEB mall övriga åvs (word-fil, 95 kB)

Riktlinje TDOK 2015:0142 Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (Dokumentcenter).

Rutinbeskrivning TDOK 2015:0109 Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (Dokumentcenter)

Rutinbeskrivning TDOK 2020:0207 Effektbedömning av trimningsåtgärder (SINV) med en totalkostnad på 50 – 100 miljoner kronor (Dokumentcenter)

Användarhandledning och metodhandledning:

Användarhandledning SEB-IT 2020:2 (pdf, 3 MB)

Metodhandledning SEB-IT 2020: 2 (pdf, 1,1 MB)

Samhällsekonomisk analys - ej beräknade effekter(pdf, 2,9 MB)
Detta nya dokument har tagits fram för att ge stöd och råd för att göra bedömningar av ej-beräknade effekter i samhällsekonomiska analyser. I ASEK-rapporten beskrivs gällande metodik och kalkylprinciper. Detta dokument avser att omsätta rekommendationerna i praktisk hantering i Samlad effektbedömning (SEB) och vara ett stöd för upprättare och granskare av samhällsekonomiska analyser i samlad effektbedömning och andra dokument som beskriver en samhällsekonomisk analys.

Vi avser att uppdatera detta dokument med fler effekter eller förtydliganden framöver. Vi tar tacksamt emot input i detta arbete via seb@trafikverket.se.

En ny version av dokumentet har publicerats 2021-02-05, med komplettering om effekter på rennäringen.

Dokumentation från webb-kurs

Kursen ”Bedömning i Samlad effektbedömning” genomfördes 10 och 17 november 2020. Här kan du ladda ner presentationen därifrån.

Presentation, kurs om bedömningar i SEB november 2020 (pdf, 2,5 MB)
Frågor och svar vid kurs om bedömningar i SEB november 2020 (pdf, 758 kB)

Webb-kursen ”Bedömningar i Samlad effektbedömning” kommer att erbjudas vid fler tillfällen. Skicka intresseanmälan via formuläret under Kontaktuppgifter.

Utbildningsfilmer

Var finns info om Samlad effektbedömning (Youtube, 1:07 min)
Hitta Användarhandledning och Metodhandledning när du är inne i SEB-IT (youtube, 2:42 min)
Spara egen kolumn- och filterinställning (youtube, 3:09 min)
Tre sätt att skapa ny SEB i SEB-IT (youtube, 4:58 min)
Importera data från ett kalkylverktyg till SEB-IT (youtube, 3:50 min)
Byt ägare – dvs lämna över redigeringsbehörigheten till någon annan (youtube, 2:40 min)
Skicka in en SEB till Regional granskning (youtube, 4:56 min)
Regional granskning och återremittering (youtube, 7:48 min)
Åtgärda synpunkter från Regional granskning och skicka in på nytt (youtube, 12:04 min)
Dela SEB – dvs ge tillfällig behörighet till någon att skriva kommentarer i SEB (youtube, 9:40 min)

Utbildningsmiljö

En utbildningsmiljö för SEB IT finns nu tillgänglig. I den kan man testa hur SEB-IT 2020:2 fungerar.
Observera att informationen som läggs in i utbildningsmiljön kommer att rensas med jämna mellanrum.
För att få tillgång till programmet krävs en behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Som användare utanför Trafikverkets nät, krävs dessutom att du har en inloggning till Trafikverkets externa inloggningssida Min sida – extern anslutning.

Länk som går till programmets utbildningsmiljö internt Trafikverket
Den externa versionen av utbildningsmiljön nås via Mina sidor på trafikverket.se

 

En ny version av SEB IT kommer att driftsättas 2021-10-18 mellan klockan 9:00 – 12:00.
Under denna tid kan arbete gå förlorat om man jobbar i verktyget. Undvik därför att arbeta i SEB IT under denna tid.

Nyheter SEB-IT 2020: 2 (pdf, 185 kB)

Kända fel och tips för SEB-IT 27 november 2020 (pdf, 171 kB)