Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metod för Samlad effektbedömning

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning. I den beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer.

Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:

  • Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts
  • Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen
  • Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper.

Att de tre beslutsperspektiv som redovisas i Samlad effektbedömning är oviktade innebär att det inte görs någon sammanvägning av dem. De tre perspektiven belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika metoder.

Den Samlade effektbedömning kommer inte fram till om åtgärden bör genomföras eller inte. Däremot läggs fakta kring effekter och kostnader fram på ett standardiserat sätt. Detta för att ge beslutsfattare ett så likvärdigt och genomlysligt stöd för sitt beslut som möjligt.

Den Samlade effektbedömningen består av tre olika sammanfattningsnivåer. Ett redovisningsstöd för denna metod är framtagen i en Excel-mall som går att skriva ut till PDF.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar SEB-it och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Gällande version av programmet SEB-IT är 2020: 1 

För att få tillgång till programmet krävs en behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Som användare utanför Trafikverkets nät, krävs dessutom att du har en inloggning till Trafikverkets externa inloggningssida Min sida – extern anslutning.

Länk som går till programmet internt i Trafikverksmiljön

Den externa versionen nås via Mina sidor på trafikverket.se 

Det finns även en Word-mall för övriga åtgärdsvalsstudier där ingen samhällsekonomisk kalkyl har gjorts.

TMALL 0395 SEB mall övriga åvs (word-fil, 95 kB)

Kommande utbildningar

Webb-kursen ”Bedömningar i Samlad effektbedömning” kommer att erbjudas vid följande tillfällen: 13 och 20 oktober.

Kursen består av två delar:

1. Föreläsning kl 9:30-11:30
2. En timmes diskussion och frågestund i mindre grupper under eftermiddagen

Alla med behörighet i SEB-IT kommer att få en anmälningsförfrågan. Om efterfrågan blir stor kommer fler kurstillfällen att erbjudas.

Kursen utgår från ett exempel på en åtgärd som ska analyseras i en Samlad effektbedömning.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderas att man har läst metodhandledning för SEB samt ASEK:s kapitel 16.

Mer information om kursen kommer i september.

Utbildningsfilmer

Var finns info om Samlad effektbedömning (Youtube, 1:07 min)
Hitta Användarhandledning och Metodhandledning när du är inne i SEB-IT (youtube, 2:42 min)
Spara egen kolumn- och filterinställning (youtube, 3:09 min)
Tre sätt att skapa ny SEB i SEB-IT (youtube, 4:58 min)
Importera data från ett kalkylverktyg till SEB-IT (youtube, 3:50 min)
Byt ägare – dvs lämna över redigeringsbehörigheten till någon annan (youtube, 2:40 min)
Skicka in en SEB till Regional granskning (youtube, 4:56 min)
Regional granskning och återremittering (youtube, 7:48 min)
Åtgärda synpunkter från Regional granskning och skicka in på nytt (youtube, 12:04 min)

En ny version av programmet planeras till hösten 2020 och ytterligare en version till årsskiftet 2020-2021.

Den planerade utvecklingen avser främst rättningar av kända fel samt förbättrad användarvänlighet.

Kända fel SEB-IT 200515 (pdf 139 kB)