Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet

Metoden förväntas ge bättre bedömningar av konsekvenser men också minska arbetsmängden och förkorta planeringstiden.

Metodbeskrivningen förklarar hur en planupprättare för en nationell eller regional transportplan bör arbeta för att integrera planarbetet för långsiktiga transportplaner med en miljöbedömning för plan eller program enligt 6 kapitlet i miljöbalken.

Metoden tillämpas på övergripande transportplaner och ska inte förväxlas med miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och åtgärder. Du hittar metodbeskrivningen i menyn på denna sida.

I samband med arbetet med förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har befintliga miljöbedömningsgrunder vidareutvecklats och situationsanpassats. Syftet är att göra de mer ändamålsenliga för miljöbedömning av den nationella planen.

Vidareutvecklade bedömningsgrunder var en del av samrådsunderlaget vid miljöbedömningens avgränsningssamråd februari - mars 2017. Efter inkomna samrådssynpunkter färdigställdes bedömningsgrunderna.

Bedömningsgrunderna finns i bilaga 2 till: Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (publikationsnummer 2017:167)