Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer går ombord på tåget på Kinnekullebanan. Foto: Sarah Andersson.

Kinnekullebanan ur ett lokalt perspektiv

Vid utredningen om Kinnekullebanans framtid fanns behov av ett fördjupat kunskapsunderlag om medborgarnas perspektiv på banan, landskapet och framtiden. För att få med medborgardeltagande i planeringen genomförde Göteborgs universitet en studie.

Malin Weijmer och Sarah Andersson vid Göteborgs universitet genomförde studien om Kinnekullebanan ur ett lokalt perspektiv.

Syftet med projektet och medborgarstudien har varit att undersöka hur lokalsamhället ser på frågor om Kinnekullebanan och vilka lokala värden som kan identifieras i landskapet. Det har också varit viktigt att förstå hur deltagandemetoder för att identifiera landskapsvärden kan utvecklas och tillämpas enligt den europeiska landskapskonventionen.

Ingången för studien har varit landskap utifrån den europeiska landskapskonventionens formulering "as percieved by people". Med detta menas det landskap som framträder i lokalsamhällets eget medvetande, användande och känslomässiga kopplingar till platser i landskapet och i bruket av Kinnekullebanan som infrastruktur. I det låg också människors uppfattning om vilka kvalitéer och eventuella brister som går att koppla till åkandet och driften av banan såväl som tågen.

Studien resulterade i en rapport som har använts som ett kompletterande underlag till den landskapskaraktärsanalys som genomfördes, och gav en fördjupad bild av hur lokalbefolkningen uppfattar och använder banan i sin vardag. Utifrån samtalen och intervjuerna kan sex slutsatser dras vilka baseras både på Kinnekullebanan i relation till frågor om landskap och på Kinnekullebanan ur ett lokalt perspektiv baserat på banans betydelse för lokalsamhället:

  • Kinnekullebanan som integrerad i landskapet
  • Den starka lokala betydelsen av Kinnekullebanan
  • Stationsområdenas symboliska och kulturhistoriska värden
  • Vardagliga rörelsemönster med korsande stråk
  • Småskalighet i utformning, funktion och drift
  • Behovet av underhåll