Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsseminarium om Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) den 6 september i Växjö

Anmäl dig till Kunskapsseminarium om Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA).

Regional Integrerad Landskapskaraktärsanalys har provats inom Trafikverkets verksamhet som en arbetsmetod för att få kunskap om landskapets funktion, processer och karaktär för att på så sätt få redskap att uppnå de svenska miljömålen och skapa bra förutsättningar för infrastrukturarbete. Nu delar vi erfarenheter från en myndighetsövergripande granskning. På seminariet föreslås förbättringar och diskuteras hur regionala kunskapsunderlag om landskapet kan utvecklas. Samverkan kring regionala landskapsanalyser sker i samarbete mellan : Trafikverket, Boverket, Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Seminariet ordnas tillsammans med Region Kronoberg, som genomför en ILKA under 2018.

Detta är ett projekt inom Miljömålsrådets åtgärdslista.
Till anmälan

Datum och plats

6 september 2018 kl 10-15.30. Växjö Konsert och kongress / Elite Park hotell

Program

 • 10.00 Fika
 • 10.30 Introduktion och välkommen
  Jenny Fröberg, Region Kronoberg, Ulrika Lundin, Trafikverket och Emily Wade, Landskapslaget
 • Landskapet som arena – från påtaglig skada till påtaglig förbättring
  Bengt Schibbye, Schibbye landskap
 • ILKA metodik
  Emily Wade, Landskapslaget
 • Landskapsperspektivet inom de nationella myndigheterna
 • 12.00-13 Lunch
 • Utvärdering av två län Västmanland och Skåne slutsatser från granskning
  Mia Björkebaum, KMVForum och Tobias Noborn, Radar arkitektur och planering
  Panel och diskussion med representanter från de nationella myndigheterna.
 • Kaffepaus
 • Pågående ILKA i Kronoberg
  Pål Karlsson, översiktplanerare Region Kronoberg
 • Summering av diskussion, slutsatser och medskick
 • 15.30 Slut