Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Händer som pekar i pärm.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket släpper nya versioner av verktyg och metoder för samhällsekonomiska analyser

I alla samhällsekonomiska analyser och kalkyler som genomförs av eller för Trafikverket ska gällande verktyg, prognoser och andra förutsättningar tillämpas. Här presenterar vi vad som gäller från den 1 april 2016.

Vi analyserar transportsystemet på olika sätt. Vi gör bland annat trafikprognoser, effektberäkningar och samhällsekonomiska kalkyler. För att genomföra analyserna har vi flera beräkningsverktyg till hjälp.

Verktygen används som stöd i den långsiktiga transportplaneringen, bland annat för bedömning av investeringsbehovet och prioriteringarna i infrastrukturen och de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika typer av åtgärder. Verktygen används även i till exempel åtgärdsvalsstudier, vid byggstartsrapportering och i planläggningsprocessen.

På regional och lokal nivå används prognoserna och verktygen för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt.

Nytt från och med 1 april 2016

Du hittar gällande verktyg, prognoser och andra förutsättningar här:

Här hittar du en förtydligande pdf om Trafikprognoser.
Trafikprognoser förklarat på ett enklare sätt (pdf-fil, 286 kB)

1 april och 1 oktober släpps revideringar och uppdateringar

Trafikprognoser och andra verktyg är färskvara som regelmässigt uppdateras med nyare information. Trafikverket har i enlighet med sin instruktion från regeringen i uppdrag att ta fram och tillhandahålla aktuella prognoser för gods- och persontrafiken inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Trafikverket jobbar utifrån en tidplan där vi publicerar revideringar och uppdateringar årligen vid fasta datum. Två viktiga datum att lägga på minnet:

1 april

Den 1 april varje år publicerar Trafikverket nya gällande verktygsversioner, basprognoser, kalkylvärden, metoder, effektsamband. Dessa gäller sedan tillsvidare för tillämpning.

1 oktober

Den 1 oktober varje år publicerar Trafikverket vad som kommer att börja gälla från och med 1 april följande år. Detta kan exempelvis vara nya prognosförutsättningar, kalkylvärden, effektsamband eller en ny metod. Tiden mellan 1 oktober och 1 april använder vi till att implementera beslutade förändringar i våra prognos- och analysverktyg samt att ta fram nya trafikprognoser.