Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Reviderad Excelfil innehållande trafiktillväxt för gods på järnväg

Efter synpunkter på tågtrafikeringen i gällande prognos (Gods_2040_160401_JA), så har fördelningen på tågtyper justerats i filen ”Tillväxttal för godstrafik på järnväg 2014–2040 160401”.

Orsaken är att många av skyttlarna till och från Göteborgs hamn ursprungligen ingick i kolumnen "Fjärr"(-vagnslasttåg) i prognossammanställningen, på grund av att de har tågnummer i det intervall som traditionellt har reserverats för vagnslasttåg. Detta kan tolkas som att vagnslast i allmänhet har en ganska hög tillväxt i prognosen, något som inte stämmer. Exklusive skyttlar har vagnslast en betydligt lägre tillväxt fram till 2040, jämfört med om skyttlarna är inkluderade. Därför har dessa tåg flyttats och ingår nu i kolumnen "Kombi". Detta påverkar vare sig totalt tågantal eller total godsvolym i prognosen, utan bara fördelningen av antalet tåg per tågtyp.

Du hittar reviderat dokument (Tillväxttal för godstrafik på järnväg 2014–2040 160401 (excelfil, 104 kB)) såväl på sidan Trafik- och transportprognoser under rubriken Trafikuppräkningstal eller på sidan Gällande förutsättningar och indata under rubriken Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar 2016\REF Trafiktillväxttal\Järnväg.