Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dokumentation över kända fel i Basprognoser Gods

Nu finns en PM som syftar till att beskriva fel som uppdagats efter det att nu gällande Basprognoser för godstransporter publicerades den 1 april 2016.

PM:an ligger under menyn "Tillämpningar – Bra att veta" på webbsidan för Trafik- och transportprognoser".
Trafik- och transportprognoser

I PM:an kommer upptäckta fel beträffande såväl indata som resultat mm att beskrivas. "Fel"-informationen finns publicerad så att samtliga modellanvändare ska kunna ta hänsyn till och/eller åtgärda dem vid modelltillämpningar (som exempelvis objektsanalyser).

Tanken är att istället för att informera via mail varje gång ett fel enligt ovan upptäcks, så uppdaterar vi och lägger ut en ny version av ovan nämnda PM (versionsnumret utgörs av det datum som PM:an senast har uppdaterats). Så det är viktigt för modelltillämpare att vid utförande av gods-analyser ta för vana att ta del av den senaste versionen av denna PM så att eventuella kända fel kan åtgärdas vid behov.