Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gällande versioner och status för eventuella fel - Sampers/Samkalk, EVA och Bansek

Här kan du läsa om gällande versioner och eventuella fel i systemen Sampers/Samkalk, EVA och Bansek.

Sampers/Samkalk

Det har tidigare funnits misstankar om att Samkalks utsläppsberäkningar i Sampers version 3.3 inte fungerar som förväntat, men vidare analyser av detta har visat att så inte är fallet. Utsläppsberäkningarna i Samkalk fungerar med andra ord som förväntat.

Isärkodning av trafikplatser och kalibrering

Eventuella isärkodningar av trafikplatser ska stämmas av med enheten Samhällsekonomi och trafikprognoser på Trafikverket för beslut om och hur det ska göras. Det beror bland annat på hur komplexa trafikplatserna är och hur stort projektet är. Även eventuell kalibrering ska stämmas av med enheten. Kontakta planeratransportsystemet@trafikverket.se.

Gällande version: Sampers-version 3.3 hämtas från mappen "sampers" på ftp.vv.se användarnamn "sampers".

Övrig information: www.trafikverket.se/sampers

EVA

I EVA 3.0 finns ett fel som innebär skillnad på emissioner mellan basvägnät och utredningsvägnät. Arbete med att lösa detta pågår.

Mer information om avhjälpta fel och viktiga tips för användare av EVA 3.0 finns publicerat under rubriken "Dokumentation" på www.trafikverket.se/eva

Gällande version: 2.93 hämtas från mappen "eva" på ftp.vv.se användarnamn "sampers" och EVA 3.0 enligt instruktion på www.trafikverket.se/eva

Övrig information: www.trafikverket.se/eva

Bansek

Rättningar sedan 160401-versionen: Uppdatering till följd av revidering av godsprognosen.

Gällande version: "BanSek_original_43_rev_0502" hämtas från mappen "Bansek" på ftp.vv.se användarnamn "sampers"

Övrig information: www.trafikverket.se/bansek