Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alternativa Basprognosriggningar för objektsanalyser med hög trängsel (Stockholm/Göteborg)

I de ursprungliga Sampers-/Samkalkriggningarna, vilka publicerades den 1 april 2016, används restider och resavstånd som är framtagna utan hänsyn till trängsel vid beräkning av konsumentöverskottseffekter för lastbilar.

Detta ger korrekt beräknade KÖ- effekter vid analyser utan särskilt stor trängsel i vägnätet.

Tester som genomförts efter den 1 april har dock visat att denna ansats ger missvisande effekter i områden med hög trängsel och vid sådana analyser bör istället samma restider/resavstånd som för personbilstrafiken användas vid konsumentöverskottsberäkningen för lastbilar.

För att modellanvändare inte ska behöva ändra på detta vid varje enskild tillämpning har istället en alternativ riggning i form av en ytterligare uppsättning Sampersriggnings-filer (sam-fil + Sampers.mdb-fil) tagits fram där denna ompekning av restids- och resavståndsmatriser är genomförd. Dessa alternativa uppsättningar Sampersriggnings-filer (benämnda med suffixet "_trangsel_sthlm_sbg") ska alltså enbart användas vid väganalyser i storstäder med hög trängsel. Exakt vilka väganalyser som berörs får diskuteras med Trafikverkets regionala kontaktpersoner Sofia Heldemar (Sthlm, Tel: 010-123 86 45) och Viktor Hultgren (Gbg, Tel: 010-123 67 28). Trafikverkets avdelning Expertcenter kan bistå som bollplank inför beslutsfattande.