Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppdaterade Sampers Basprognos-riggningar för objektsanalyser

Trafikverket har lagt upp nya Basprognos-riggningar på ftp.vv.se under mappen /sampers/Sampers/Gällande version fr o m 2016-04-01/Riggningar. Dessa riggningar innehåller en del rättningar/justeringar jämfört med de som publicerade 1 april i år.

De främsta anledningarna till att vi valt att lägga ut nya riggningsversioner är:

  • Ett fel beträffande bil- och körkortsinnehavet för åren 2040/2060 som påverkar vissa SAMS-områden med hög exploatering mellan nulägesåret 2014 och de framtida prognosåren. (Berör främst ett fåtal SAMS-områden i storstadsområdena Göteborg och Stockholm)
  • Att det i de tidigare riggningsversionerna låg felaktiga värderingar för restid och reskostnad i de makron under respektive regionalt Sampers-riggningsscenario som beräknar KÖ-effekter för långväga bilresor.
  • Att Samm-modellen innehöll en felaktig kalibrering över Saltsjö/Mälar-snittet
  • Att Samm-modellen även innehöll väldigt höga lastbilsflöden i vissa kommuner samt över Saltsjö/Mälarsnittet
  • Att Marieholmstunneln i Göteborg var felaktigt kodad i 2040-/2060-scenarierna samt att några betalstationer i dess anslutning var felaktigt placerade i såväl nuläges- som prognosscenarierna
  • Att en uppdaterad effektmodelldatabas har tagits fram påverkar enbart Samkalk

För mer information om ovan beskrivna samt andra smärre rättningar/justeringar som gjorts, se PM Upptäckta fel och rättningar - Sampers Basprognoser 2016-04-01_Version_160707 som finns publicerad på Trafikverkets hemsida kring Basprognoser under menyn "Tillämpningar – Bra att veta".