Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Høyhastighetstog i Sverige – Beregningsverktøy og resultater

Som en del av uppdraget från Sverigeförhandlingen ingick att en extern och neutral part ska granska Trafikverkets beräkningar av en investering i "En ny generation järnväg" i Sverige.

På uppdrag av Sverigeförhandlingen har Trafikverket gjort en samlad effektbedömning, inklusive samhällsekonomiska kalkyler, av en investering i "En ny generation järnväg" i Sverige , det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Denna rapport redovisades i slutet av september 2016.

I uppdraget ingick även att låta en extern och neutral part granska Trafikverkets beräkningar för en så kallad "second opinion". Norska Transportøkonomisk Institutt (TØI) har nu genomfört detta vilket redovisas en rapport. Rapporten innehåller även en genomgång av för- och nackdelar med två olika modellsystem: Sampers och Samvips. En av TØIs huvudslutsatser är att projektet inte är samhällsekonomiskt lönsamt, vilket även Trafikverkets tidigare beräkningar visat. TØI bedömer även att effekter som inte riktigt fångas av den modell Trafikverket använt (Sampers) här är av begränsad storlek i förhållande till de effekter som modellen faktiskt fångar.