Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya beslutade verktyg och effektsamband

Planerings stödprocess Hantera transportekonomiskt underlag publicerar den 1 april fyra nya analysverktyg och ett flertal effektsamband.

Nya Verktyg

  1. Bansek 2
  2. Elvägskalk
  3. ENVA
  4. SAMBU

Läs om de nya verktygen här: Prognos-, analys, och kalkylverktyg

Nya Effektmodeller/samband

Följande tillägg och uppdateringar publiceras i Effektkatalogerna från och med 1 april 2019.

Drift och underhåll

Kapitel 6 – Järnväg: nya effektsamband för:

  • Kontaktledningsfel beroende på ålder trafik samt infrastruktur.
  • Konsekvenser av akut trafikstopp

Kapitel 6 – Järnväg: justerat effektsamband för:

  • Trafikkonsekvens hastighetsnedsättning

Bygg om eller bygg nytt

Kapitel 2

  • Uppdaterade schabloner för åtgärdskostnader, underhåll belagd väg

Kapitel 10

  • Schablonvärden för turtäthet och beläggning för bussar till verktyget SAMBU, för analys av busskörfält.

Enkla effektsamband

  • Justerat effektsamband för åtgärder mot personpåkörning på järnväg som leder till dödsfall

För mer information, se under "Effektsamband" på följande sida: Gällande förutsättningar och indata