Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny Sampers/Samkalk version 1 december

Den 1 december publicerade Expertcenter en ny Sampers/Samkalk-version med tillhörande nya Sampers-riggningar för 2017 och 2040.

Vi kommer även ta fram nya riggningar för 2065, men dessa används inte normalt vid analyser och kommer att tas fram senare. Publiceringen innehåller rättningar i Sampers och Samkalk som beskrivs nedan samt en ny tidtabellsmodell.

Den nya Sampers/Samkalk-versionen kommer att läggas upp på Sampers ftp, tillsammans med de nya riggningarna.

Vi publicerar ny och uppdaterad dokumentation för följande:

 • Sampers 3.4.4 användarhandledning främst avsnittet om Samkalk
 • Teknisk dokumentation Samkalk
 • Nyheter i Samkalk 3.4.4
 • Sampers riggningsbeskrivning Basprognos
 • Dokumentation om ny tidtabellsmodell
 • Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser
 • Under Övriga resultat- och indata sammanställningar på hemsidan utgår dessa:
  – Sammanställning tågdata bas 2040, utgår
  – Sammanställning tågdata bas 2017, utgår
  – TDT modell bas 2040 tas bort och ersätts av ny inom kort
  – Ny sammanställning som visar på- och avstigande 2017 respektive 2040

Sampers/Samkalk analyser som påbörjas framöver bör köras med den nya programversionen och den nya riggningen. Analyser som redan körts med befintlig version behöver i normalfallet inte köras om med den nya versionen. För redan genomförda eller påbörjade analyser måste det göras en bedömning av hur de ändrade förutsättningarna kan påverka resultaten, och om analysen därför bör göras om med den nya riggningen. Kontakta oss på Expertcenter om ni behöver stöd i beslut kring detta.

Kollektivtrafik- och styrmedelsanalyser där analyser med Samkalk har genomförts eller påbörjats behöver kompletteras i enlighet med revidering av ASEK 2020-12-01.

Bansek/EVA och andra kalkylverktyg bedöms ej påverkas nämnvärt av de uppdaterade förutsättningarna varför de versioner av dessa verktyg som publicerades 15 juni ligger kvar. Därmed påverkas ej heller redan påbörjade/genomförda analyser med dessa verktyg.

De rättningar och justeringar som gjorts i de uppdaterade versionerna av Sampersriggningen finns dokumenterade i Excelfilen Riggning korrigeringar till 1 december som finns på Trafikverkets hemsida, därtill kommer justeringar som gjorts med nya tidtabellsmodellen för järnväg.

Förändring i Samkalk beskrivs i dokumentet Nyheter i Samkalk 3.4.4, på vår hemsida.

Vi påminner om vikten av att vid Sampers/Samkalk-analyser så bör man granska nät, linjer, tidtabeller, transportflöde mm både för Basår och Prognosår1.

Nya baser och program kommer att läggas upp på Sampers ftp under veckan.

Ny och uppdaterad dokumentation kommer att publiceras på hemsidan på torsdag 3 december.