Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket släpper nya trafikprognoser, förutsättningar, kalkylvärden och verktyg för samhällsekonomiska analyser

I alla samhällsekonomiska analyser och kalkyler som genomförs av eller för Trafikverket ska gällande kalkylverktyg, trafik- och transportprognoser samt andra förutsättningar tillämpas. Från och med den 15 juni 2020 gäller nya förutsättningar.

Trafikverket har i uppdrag att utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt ta fram och tillhandahålla prognoser. För att genomföra samhällsekonomiska analyser finns ett flertal kalkylverktyg till hjälp. Verktygen används som stöd i den långsiktiga transportplaneringen, bland annat för bedömning av prioriteringarna i infrastrukturen och de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika typer av åtgärder. Verktygen används även i till exempel åtgärdsvalsstudier, vid byggstartsrapportering och i planläggningsprocessen. På regional och lokal nivå används prognoserna och verktygen för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt.

Nytt från och med 15 juni 2020

  • Nya versioner av basprognoser, ASEK och Effektsamband
  • Alla verktyg är uppdaterade efter de nya förutsättningarna.

Du hittar gällande samhällsekonomiska kalkylverktyg, prognoser och andra förutsättningar nedan.