Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu finns en förberedd Sampersriggning för att köra känslighetsanalysen med noll procents trafiktillväxt

I samband med Sampers/Samkalk analyser ska det för alla investeringar med en anläggningskostnad enligt plan på minst 200 mnkr göras 3 känslighetsanalyser.

Dessa är:

  • Investeringskostnad motsvarande 85 % -nivån enligt beräkning med den successiva kalkylmetoden eller, om inte successivmetoden använts, en schablonuppräkning av den samhällsekonomiska investeringskostnaden med 30 %.
  • Noll procents trafiktillväxt gentemot basåret (nulägesåret) för trafikprognosen.
  • En trafiktillväxttakt som är 50 procent högre jämfört med i huvudkalkylen, räknat från trafikprognosens prognosår (2040).

För känslighetsanalysen enligt punkt 2 ovan har det nu tagits fram en särskild riggning för att underlätta och minska risken för fel. Den ligger nu upplagt på ftp Sampers och heter: Ka0_Person2017_210101_v13. Känslighetsanalysen körs för 2040, men utgår från 2017-års riggning, därav namnet.

Se Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser för mer information om känslighetsanalyserna.
Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vi passar samtidigt på att informera om att nya shapefiler för järnväg håller på och tas fram, vi åter kommer om info är detta är klart.