Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny version av Bansek samt hantering av kalkyler för förbigångsspår

Nu finns en ny version av Bansek och hantering av samhällsekonomiska kalkyler för förbigångsspår på järnväg.

Ny version av Bansek

Nu finns en ny version av Bansek (Bansek bas 2020.1.6) publicerad på sidan "Bansek", se länk nedan.

Den nya versionen innehåller följande förändringar:

  • rättningar av redovisningen av linjer och antal tåg i fliken ”Tidtabellsanalys person”
  • rättning av gångtid för godstrafiken på sträckan Olskroken – Göteborg C
  • förtydliganden av vilka uppgifter som krävs i flik ”1 Beskrivning av åtgärd”
    rättning av storleken på kostnadseffektivitetstal i flik ”2 Samhällsekonomisk analys”
  • möjliggörande av kalkylsammanställning för endast person respektive gods
  • ett par andra mindre rättningar
  • uppdaterad användarhandledning 

Kalkyler som redan är påbörjade i den tidigare versionen, kan slutföras i den (såtillvida de inte berörs av förändringarna avseende tidtabellsanalys). För ännu inte påbörjade kalkyler gäller den nya versionen.

Hantering av kalkyler för förbigångsspår

Nu finns även en beskrivning över hanteringen av samhällsekonomiska kalkyler för förbigångsspår. Vissa kalkyler för förbigångsspår bedöms ge för stora effekter för persontrafiken. I dessa fall ska en standardtext infogas i Samlad effektbedömning (SEB) och Arbets-PM. Denna hantering beskrivs närmare i dokumentet ”Förbigångsspår” som finns på sidan "Bansek".