Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gällande förutsättningar och indata

I alla samhällsekonomiska analyser och kalkyler som genomförs av eller åt Trafikverket ska gällande verktygsversioner, basprognoser, kalkylvärden, metoder, effektsamband tillämpas.

Detta säkerställs genom en granskningsprocess av samhällsekonomiska kalkyler, analyser och samlade effektbedömningar.

Gällande förutsättningar och indata till samhällsekonomiska kalkyler och analyser hämtas främst från aktuella versioner av ASEK och Effektsamband. De data och förutsättningar som ligger till grund för basprognoserna för persontrafik och godstransporter finns under rubriken Modellanpassade indata och förutsättningar. Övriga indataförutsättningar som gäller för de olika samhällsekonomiska kalkylverktygen finns på respektive verktygs sida:
Prognos-, analys- och kalkylverktyg

Förutsättningarna gäller från och med 15 juni 2020.