Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Schablonmodeller för översiktlig samhällsekonomisk beräkning

Schablonmodeller kan användas för att göra översiktliga samhällsekonomiska beräkningar. De kan användas i tidiga skeden av planeringsprocessen eller när det är relevant med snabba och enkla beräkningar.

Syftet med schablonmodeller är att möjliggöra enklare och snabbare beräkningar som ger ett översiktligt samhällsekonomiskt resultat. Schablonmodeller kan användas för att göra översiktliga samhällsekonomiska beräkningar, till exempel i tidiga skeden av planeringsprocessen eller när det kan vara relevant med snabba och enkla beräkningar. I tidiga skeden finns vanligtvis många tänkbara utredningsalternativ och ofta saknas också den detaljerade information som krävs för att kunna genomföra fullständiga samhällsekonomiska kalkyler. Schablonmodeller kan då användas för att ge en vägledning i vilka alternativ man bör gå vidare med.

När man i planeringsprocessen kommit så långt som till en enskild objektsanalys bör schablonmodeller inte användas, utan då bör man istället beräkna och värdera samtliga effekter i en fullständig samhällsekonomisk kalkyl.

Modell för översiktlig samhällsekonomisk kalkyl järnväg

Modellen för översiktlig samhällsekonomisk kalkyl järnväg får användas för att beräkna samhällsekonomiska effekter av mindre tids- och avståndsförändringar i tidiga skeden inklusive Åtgärdsvalsstudier.

Modellen kan också användas för att sammanställa värdet av exempelvis en minuts tidsförändring på valfritt antal sträckor. Ett annat användningsområde är sammanställning av antal tåg, resande och transportvolymer på utvalda delsträckor.

Modellen kan användas för att beräkna värdet av följande förändringar:

  • Tidtabellstid
  • Förseningstid
  • Linjeavstånd

Modellen finns i två versioner, en version med basprognosen och en med JNB-prognosen. För åtgärder som genomförs i närtid bör versionen med JNB-prognosen användas, medan basprognosversionen bör användas för åtgärder längre fram i tiden, långsiktiga åtgärder.